Visie Belvédère

Na de mondiale crisis is Belvédère weer volop in beweging. Plannen worden concreet en de uitvoering komt in een stroomversnelling. Het monumentale Eiffelgebouw aan de Boschstraat – het voormalige fabrieksgebouw van Sphinx Sanitair – is gerestaureerd en deels omgebouwd tot The Student Hotel. De koppen bieden mogelijkheden voor wonen, werken en detailhandel. De exploitatie van het gebouw is in 2017 begonnen. Ook op andere gebieden is het gebied vol in uitvoering. De eerste fases van woningbouw Lindenkruis zijn afgerond en de nieuwe locatie voor het Retailpark Belvédère aangelegd. Het nieuwe Lumière (Cinema) is inmiddels open en de tram Maastricht Hasselt wordt voorbereid. De realisatie van het Frontenpark is in volle gang en de westelijke aanlanding van de Noorderbrug verlegd. Het gebied rond het Eiffelgebouw, de Timmerfabriek en het  Landbouwbelang wordt het Sphinxkwartier genoemd. Vanuit een heldere visie wordt dit gebied omgevormd tot een moderne, bruisende stadswijk met een 24 uurs kennis- en cultuureconomie. Die visie is samengevat in het ambitiedocument: “Het antwoord van de Sphinx” dat op 22 januari 2013 is vastgesteld door de gemeenteraad en kunt u hier downloaden.
Het masterplan voor het gebied is ontwikkeld in samenwerking met Palmbout Urban Landscapes.

Het Sphinxkwartier krijgt een stadse context, waar het naast ‘Sjiek & Sjoen’ ook mag schuren (‘Sjiek, Sjoen & Sjore’). De uitstraling is internationaal en kent qua architectuur een samenspel van stadsvernieuwing en architectonisch erfgoed. Ontmoetingen en dwarsverbanden spelen er een grote rol. In het Sphinxkwartier ligt  de nadruk op herbestemmen, tijdelijke en permanente functies, flexibiliteit, geleidelijke transformatie, duurzaamheid en cocreatie. Het Sphinxkwartier fungeert als motor voor de (Eu)regionale kenniseconomie. De geleidelijke, organische transformatie van de wijk richt zich niet op een vooraf vastgesteld eindbeeld (Eindbeeldplanning), maar vertrekt vanuit het startbeeld richting stip op de horizon (Startbeeldplanning). Om dit te bereiken krijgt de stad te maken met nieuwe kaders, nieuwe  coalities, nieuwe strategieën en nieuwe processen.

Belvédère is in historische zin altijd belangrijk geweest voor Maastricht en is dat nu ook weer voor de toekomst van de stad.