Impuls voor Bassin

2 juni 2015

 

De komende jaren wordt een impuls gegeven aan de historische binnenhaven het Bassin In Maastricht. Met deze stimulans, gericht op zowel waterrecreanten als ondernemers, lift de historische binnenhaven mee op de nieuwe dynamiek die momenteel ontstaat in de directe omgeving van het Sphinxkwartier.

 

Wethouder Gerdo van Grootheest: ‘Het is belangrijk om juist nu een impuls te geven aan het Bassin. Het Bassin krijgt zo de kans om mee te profiteren van alle ontwikkelingen in de omgeving. En omgekeerd wordt het Sphinxkwartier nog spannender en interessanter met een unieke, goedlopende, historische binnenhaven’.

 

Nog dit jaar wordt de zichtbaarheid vanaf de Maas vergroot door het hangen van een groot billboard aan de kademuur, wordt een speciale vaarapp geïntroduceerd en kan door automatisering sneller en veiliger de haven worden binnengevaren. Ook wordt structureel geld gereserveerd voor groot onderhoud aan de steigers en het sanitair in de komende jaren. Verder gaat het college stappen zetten om verlevendiging van het Bassin tijdens de rustige wintermaanden mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan het mogelijk maken van winterliggers en het uitbreiden van de horecamogelijkheden op het water.

Introductie vaarapp
Deze zomer wordt een speciale vaarapp geïntroduceerd die een bijdrage levert aan een plezierig en veilig verblijf op het water voor de recreatieve watersporter. Naast vaarinformatie over onder andere havens, sluizen, tanken en veiligheid biedt de app ook toeristische informatie voor de pleziervaart binnen het vaargebied Maastricht – Visé. Via deze app wordt ook actief het Bassin en Sphinxkwartier bij botenbezitters onder de aandacht gebracht. De vaarapp maakt samen met de automatiseringsmaatregelen deel uit van het Interreg-project Numericanal dat door de gemeente Eijsden-Margraten als lead-partner is geëntameerd.

Alle kelders verhuurd
Door de toenemende aandacht voor en de zichtbare werkzaamheden in het gebied zien we dat de belangstelling van ondernemers voor het Bassin toeneemt. Dat heeft er toe geleid dat vanaf medio juli 2015 alle werfkelders verhuurd zijn. Op korte termijn wordt een nieuw ondernemersoverleg opgestart, met als doel de betrokkenheid van de ondernemers bij de ontwikkelingen in het Bassin en het Sphinxkwartier te vergroten.

Eijsden-Margraten lead-partner in Numericanal project
In 2015 wordt 175.000 euro geïnvesteerd in het Bassin, waarvan 50.000 euro afkomstig is van de Interreg Numericanal subsidie. De gemeente Eijsden-Margraten is lead-partner in het Numericanal project. De voor dit project ontvangen subsidie wordt ingezet voor de automatisering en de vaarapp. Deze laatste levert een bijdrage aan de pleziervaart in het hele vaargebied op de Maas tussen Maastricht en Visé.

Voor de periode 2016-2018 wordt verder nog jaarlijks 100.000 euro door de Wijkontwikkelingsmaatschappij Belvédère gereserveerd voor investeringen in het Bassin.