Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar verbonden

Met de aanleg van het nieuwe tracé van de Noorderbrug worden de Hoge en Lage Fronten opnieuw met elkaar verbonden. Het aanleggen van deze verbinding tussen de vestingwerken is onderdeel van de aanbesteding die momenteel loopt voor de Noorderbrug. De Hoge en Lage Fronten worden straks verbonden via een ‘droge’ gracht die zowel geschikt is voor wandelaars als voor de passage van beschermde diersoorten, zoals de muurhagedis.

Wethouder Gerdo van Grootheest: ’Met deze verbinding slaan we twee vliegen in één klap. We vervullen een langgekoesterde wens uit de Vestingvisie: het in ere herstellen van een belangrijke ontbrekende schakel in de ring van vestingwerken. Daarnaast creëren we een veilige groene verbinding voor de beschermde diersoorten in het Frontenpark.’

Over de verbinding
De verbinding tussen de Hoge en Lage Fronten wordt gecreëerd door de aanleg van een ‘droge’ gracht, waar wandelaars doorheen kunnen lopen. De verwachting is dat bij de aanleg van de gracht resten van een oude omwalling worden teruggevonden. Het is de bedoeling  om deze historie zichtbaar te maken in de verbinding. Over de gracht komt via een drietal viaducten de versmalde Cabergerweg te liggen. De viaducten liggen los van elkaar zodat veel zonlicht in de gracht kan schijnen, wat goed is voor flora en fauna. Voor fietsers en voetgangers is in het verlengde van het Kastanjelaantje een aparte brug voorzien (hoofdfietsroute naar Maastricht-West). Aan de zijde van de Lage Fronten wordt nog een aparte voetgangersbrug aangelegd. De foto’s bij dit artikel laten een impressie zien van de toekomstige situatie. 

Planning
De aanbesteding van de Noorderbrug loopt momenteel. De gunning is voorzien eerste kwartaal 2015. Na gunning start de aannemer zijn voorbereidingen. De daadwerkelijke start van het werk aan de Noorderbrug wordt verwacht eind 2015. Wanneer de verbinding tussen de Hoge en Lage Fronten exact een feit is, is afhankelijk van de planning die de aannemer hanteert. Maar uiterlijk 2018 is het weer mogelijk zijn om tussen de Hoge en Lage Fronten te wandelen zonder een weg over te steken.

De raad heeft in zijn vergadering van juni positief besloten over de nieuwe verbinding tussen de Hoge en Lage Fronten.