Het Radium experimenteergebied kleinschalige evenementen

Vanaf het voorjaar 2017 is het eenvoudiger om bij Het Radium een kleinschalig evenement in de openbare ruimte te organiseren. In plaats van de aanvraag van een uitgebreide evenementenvergunning kan worden volstaan met een melding. Deze melding moet vier weken voordat het evenement plaatsvindt bij de gemeente binnen zijn. Bij een evenementenvergunning bedraagt deze termijn acht weken. Met deze maatregel maken we het organiseren van kleine evenementen op deze plekken eenvoudiger en komt het tegemoet aan wensen van organisatoren.

Het Radium
Het aanwijzen Het Radium (het gebied rond de oude Radiumschoorsteen) als experimenteergebied past binnen de door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor deze locatie. Het experimenteren en bieden van ruimte aan culturele en creatieve activiteiten en kleinschalige evenementen draagt bij een de gewenste reuring en ontmoetingen in het gebied.

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake: “Het is goed om daar waar het kan procedures te vereenvoudigen. Dit is daar een goed voorbeeld van. Met dit experiment helpen we organisatoren van kleine evenementen en dragen we bij aan de gewenste spreiding van evenementen in de stad.”

Wethouder Gerdo van Grootheest:
“Wanneer we praten over stadsontwikkeling gaat het over meer dan alleen stedenbouw en architectuur. Je moet er voor zorgen dat nieuwe gebieden al vroeg bezocht worden door een breed publiek. Zo laat je mensen al tijdens de verandering kennis maken met de potentie van de omgeving en wek je interesse. Het organiseren van activiteiten op Tapijn en Het Radium draagt zo bij aan een succesvolle ontwikkeling van deze locaties’.

Richtlijnen
De evenementen op Het Radium moeten voldoen aan een aantal richtlijnen om te kunnen volstaan met een melding. Zo mag onder andere het maximaal aantal bezoekers dat gelijktijdig aanwezig is niet meer dan 500 personen bedragen, mag bij versterkte muziek het geluidniveau niet meer dan 85 dB(A) bedragen (sfeermuziek) en gelden er specifieke eindtijden voor geluid. In het speciale meldingsformulier Melding kleinschalig evenement experimenteerlocatie 2017 staan de exacte voorwaarden beschreven.

Aanvragen of interesse?
Meer weten of interesse in het organiseren van een klein evenement bij Het Radium? Neem dan contact op met tom.goossen@maastricht.nl.