_mg_1234

Historie

MAASTRICHT VESTINGSTAD

De noordelijke Lage Fronten van de vesting Maastricht zijn in de periode 1816-1822 volledig vernieuwd en dragen sindsdien de naam Nieuwe Bossche Fronten. Kenmerkend voor de Lage Fronten is dat het water hier een rol in de verdediging heeft gespeeld. De Nieuwe Bossche Fronten gaan over in de Hoge Fronten (gekenmerkt door droge grachten) en in deze omgeving had de vesting Fort Willem nog een vooruitgeschoven post op de Caberg. Al deze verdedigingswerken moesten Maastricht beschermen tegen aanvallers. Hoewel de onderlinge samenhang van de Hoge en Lage Fronten door de aanwezige verkeersinfrastructuur is verstoord, zijn resten van de vestingwerken op verschillende plekken nog goed herkenbaar en bewaard gebleven. Na de restauratie van de Hoge Fronten worden binnenkort ook delen van de Lage Fronten gerestaureerd, zodat bezoekers van dit gebied de voormalige functie en historie kunnen beleven.

INDUSTRIALISERING

Op de restanten van de vestingwerken, of zelfs met gebruikmaking hiervan, heeft het gebied zich aan het eind van de 19e eeuw ontwikkeld als multifunctioneel overslaggebied: een belangrijk knooppunt tijdens de industrialisatie van de regio. Zo is een uitgebreid spoorwegemplacement aangelegd ten behoeve van de keramiekfabriek van Regout (later Sphinx). Hiervan zijn de sporen en perrons nog grotendeels zichtbaar. Ook is het water van de Lage Fronten gebruikt als havenkom voor het laden en lossen van schepen.

Een aantal beeldbepalende gebouwen uit die industriële periode zijn bewaard gebleven. Voorbeelden zijn de gasfabriek (1912), de ronde gashouder aan de Lage Frontweg (1956) en het kantoorgebouw op de hoek van de Cabergerweg (1957). De industriële toepassingen, ophogingen en aanvullingen van de bodem in en rond het Frontenpark heeft het gebied over de jaren heen gevormd.

Een belangrijk deel van de geschiedenis van Maastricht is dus in (en rond) het Frontenpark zichtbaar. Deze geschiedenis krijgt een prominente plaats bij de ontwikkeling van het gebied, voor de beeldbepalende gebouwen wordt gezocht naar passende functies, die de sfeer en gebruik van het gebied en het park versterken.