Fashion House naar oude Labgebouw Vredestein

Fashion House, de toekomstig broedplaats voor jonge creatieve modetalenten, krijgt een plek in het Labgebouw van Vredestein aan de Lage Frontweg in bedrijventerrein Bosscherveld. De gemeente Maastricht bestemt 1000 m2 van de tweede verdieping in het gebouw voor designers, modemakers en producenten. De creatieve broedplaats krijgt een financiële impuls van vermogensbeheerder Forza Asset Management. Door de financiële steun krijgen creatieve talenten naast een plek om te ondernemen, ook begeleiding bij het uitgroeien tot ondernemer en de opstart van een bedrijf. De nieuwe huisvesting draagt daarom de naam Forza Fashion House Maastricht. Het Fashion House is naast de Toneelgroep Maastricht de tweede grote bewoner van het pand. De toneelgroep krijgt op deze plek repetitieruimte en ruimte voor decorbouw en opslag.

John Aarts, wethouder economische zaken: “Van de oude traditionele Maastrichtse maakindustrie zijn we op weg naar een nieuwe creatieve toekomst. Waar kunnen we dat beter doen dan op een plek die deze overgang als geen ander markeert. Vredestein, tot voor kort in het teken van rubber; vanaf nu het toekomstig laboratorium voor modetalenten. Een natuurlijke stap die past binnen de ambities van de gemeente en het karakter van de stad.”

Jan Frissen van Forza Asset Management: “De ondernemers uit de Maastrichtse mode en creatieve industrie zijn steengoed maar ze hebben het lastig. We willen deze jonge, creatieve talenten – ‘de parels’ – op pad helpen, ze de weg wijzen en ze houvast bieden in de ondernemerswereld.”

Forza Fashion House Maastricht
Met het Forza Fashion House Maastricht creëren gemeente en Forza Asset Management een ontmoetings- en productieplek voor mode en creativiteit. Een plek die kennis, kunde en creativiteit verbindt, nieuw jong talent tot bloei laat komen en uit laat groeien tot ondernemerschap. Het succesvolle Fashionclash en de Maastricht Academy of Fine Arts and Design dragen zorg voor de begeleiding van de creatieve talenten. De komende maanden wordt het pand verbouwd (totale kosten: € 650.000) en worden gesprekken gevoerd met geïnteresseerde designers, modemakers en producenten. In 2016 opent het Forza Fashion House Maastricht haar deuren.

Programma Mode Maastricht
Fashion House maakt onderdeel uit van Mode Maastricht, een meerjarig programma geïnitieerd door de gemeente Maastricht. De hoofddoelstelling is het versterken van de modesector door verbinden van onderwijs, cultuur en economie rondom mode. Via diverse projecten en activiteiten wordt gestreefd naar behoud en creatie van werkgelegenheid voor de langere termijn. De gemeente heeft 1 miljoen euro geïnvesteerd in het programma. Door cofinanciering en samenwerking wordt deze investering verveelvoudigd.