DrevdBroek_Boschpoort_lr.jpg

Een nieuw hart voor Boschpoort

“We weten van elkaar wat er leeft”, zegt Dré van den Broek, voorzitter buurtplatform Stichting Leefbaarheid Bosscherveld en Boschpoort

Boschpoort, idyllisch gelegen in het groen en aan het water. De sluizen en de woonboten zorgen voor een mix van aangenaam en anders. Tegelijkertijd ligt de wijk geïsoleerd, afgesneden van het centrum. Naar het nieuwe gemeenschapshuis wordt dan ook reikhalzend uitgekeken. “Meer dynamiek is belangrijk om het leefbaar te houden.”

Boschpoort, welk beeld hoort daar ook alweer bij?

Het is een geweldige wijk om in te wonen, vooral in sociaal opzicht. Buurtbewoners hebben veel contact met elkaar, althans in het hart van Boschpoort. We hebben met zijn allen een dorpsgevoel, we weten wat er leeft.

Wat kan Belvédère betekenen voor Boschpoort?

We hadden veel verwacht van de oude plannen. Een groot deel is gesneuveld ten nadele van onze wijk. Het overleg en de communicatie met de organisatie van Belvédère is goed hoor, daar niet van. Maar de aandacht is nu toch met name op het centrum en het Bassin gericht. De Spar is wel een aanwinst. Nu hopen we vooral dat de drijvende woningen, de autarkwoningen, in de JoJo-haven doorgaan. Dat is een vergeten hoek, niet goed voor de beheersbaarheid. Meer dynamiek is belangrijk om ook dat deel van Boschpoort leefbaar te maken en te houden.

Wat doen jullie daar als stichting aan?

Het buurtplatform heeft een belangrijke taak om dingen voor elkaar te krijgen in de wijk. Richting de gemeente zetten we ons in voor zaken als veiligheid en voorzieningen. Richting de bewoners om ze te informeren en mogelijkheden te creëren voor activiteiten. Met de mensen die hier al lang wonen, zijn we heel hecht. Met de bewoners van Belvédèrehaven, het appartementencomplex hier op de hoek, zoeken we nog wat meer aansluiting. Dat is een kwestie van tijd.

Wat hoop je dat het nieuwe gemeenschapshuis brengt?

Het moet het hart van Boschpoort worden. Een plek waar je graag in en uit loopt. Niet alleen voor feesten of verenigingen maar ook om je krant te lezen, koffie te drinken en even een praatje te maken. Op de eerste verdieping komt een, goed geïsoleerde, jongerenruimte en werkplekken voor zelfstandig ondernemers. Voor drie van de vier plekken hebben we al geïnteresseerden, allemaal uit Boschpoort.