Colofon

Dit is de officiële website van het programma Belvédère van de gemeente Maastricht. De uitvoering  berust bij Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV.

De redactie van deze website berust bij het programmabureau Belvédère, gehuisvest in het Infocentrum Belvédère, Fenikshof 1, 6211 AX te Maastricht. Schriftelijk is het programmabureau ook te bereiken via Postbus 68, 6200 AB te Maastricht.

Telefoon: +31 (0)43 350 14 60
Fax : +31 (0)43 350 14 69
Email: belvedere@maastricht.nl

Zowel de informatie, als de teksten en het beeldmateriaal, vallen onder het copyright van de gemeente Maastricht. Bij de samenstelling van deze site hebben de makers getracht alle rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met het programmabureau op te nemen om alsnog in een regeling te voorzien. Niets op deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs/rechthebbenden. Deze bepaling geldt zowel voor geplaatste tekst als beeldmateriaal op deze site. Voor eventuele overname van informatie of herpublicatie kan contact met ons opgenomen worden via de contactpagina.

De gemeente Maastricht besteedt aan het onderhoud van deze site de grootst mogelijke zorg. Toch is het mogelijk dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Als u dergelijke informatie aantreft, stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt via belvedere@maastricht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.


Ontwerp / concept
Deze website is ontworpen door Ontwerpbureau B2B.

Redactionele artikelen / interviews
Buro Walnoot, Adrienne Peters

Realisatie
De ontwikkeling van deze website is gerealiseerd door Studio Konstruktief.