Bouwen aan het #Sphinxkwartier

Actuele werkzaamheden Sphinxterrein (zijde Maagdendries)

Stand van zaken: 17 juli 2018

Op de zuidzijde van het binnenterrein van de Sphinx (aan de Maagdendries) vinden momenteel verschillende werkzaamheden plaats. Het gaat hier om het gereed maken van het terrein voor de aanleg van woningen en de bouw van een garage. Op deze pagina informeren wij u over de actuele werkzaamheden die plaats vinden in dit gebied. Meer informatie over de verschillende woningbouwprojecten die omstreeks september 2018 starten vindt u hier.

Download hier een presentatie die werd gegeven tijdens een infoavond op dinsdag 3 juli 2018.

Sloop muur fabrieksterrein

Voor het begin van de zomervakantie zijn grote delen van de oude fabrieksmuur aan de kant van de Maagdendries gesloopt. De stenen zijn opgeslagen en worden schoongebikt voor hergebruik in de toekomstige bebouwing op het Sphinxterrein. Aan de kant van de Frontensingel blijft de oude muur (grotendeels) staan. Hier zijn intussen enkele doorgangen gerealiseerd, zodat voetgangers en (brom)fietsers straks gemakkelijk van P-Cabergerweg en/of Frontensingel verder kunnen wandelen richting Sphinxkwartier en/of het stadscentrum (en andersom).

nb-7994 - klein

Herinrichting tussen Achter de Barakken en P-Sphinx (Pikeursbaan)

Het terrein tussen P-Sphinx en Achter de Barakken – de toekomstige Pikeursbaan – is flink onder handen genomen. Asfalt is weggebroken, grond uitgezeefd en de kleine bouwwerken op het terrein achter de Andrieskapel gesloopt. Enkele bomen (de bomen met klimopbegroeiing) zijn gekapt, steeds met aandacht voor flora en fauna. Vervolgens zijn nieuwe rioolaansluitingen gemaakt op de de bestaande riolering in de Maagdendries/Achter de Barakken.

P-Sphinx

Tijdens de realisatie van de nieuwe aanlanding van de Noorderbrug moesten medewerkers van Sappi hun auto parkeren op P-Sphinx. Voorafgaand aan de bouw van de nieuwe aanlanding werd daarom een extra parkeerstrook aangelegd, speciaal voor Sappi-medewerkers. Na de bouwvak is deze parkeerstrook niet meer nodig en gaan we deze slopen. Het vrijgekomen terrein wordt vervolgens in gereedheid gebracht voor bouwwerkzaamheden.

Planning op hoofdlijnen

Naast de sloop van de muur wordt het terrein de komende tijd verder gereed gemaakt voor bebouwing. Bijvoorbeeld door de aanleg van rioleringen en kabels en leidingen voor nutsvoorzieningen. In september wordt op het zuidelijke deel van de parkeerplaats (zie hierboven) het asfalt weggebroken. Vervolgens gaan de werkzaamheden ondergronds verder met de bouw van een parkeergarage. Zodra de parkeergarage gereed is gaat bovengronds de bouw van nieuwe woningen van start. De eerste woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd. Het totale bouwproject loopt door tot en met 2021. Kijk voor meer info op wonen in het Sphinxkwartier.

sphinxterrein juni 2018 - foto John Boon

Verhuizing milieuperron – update 17 juli 2018

Het milieuperron aan de Maagdendries moet plaats maken voor de sloop- en bouwwerkzaamheden. Een nieuwe locatie is gevonden bij het tankstation aan de Cabergerweg en gaat zo snel mogelijk (na afsluiting van de huidige locatie) open.Tot aan openstelling van de Cabergerweg is het nieuwe milieuperron te voet en per (brom)fiets bereikbaar vanaf De Frontensingel via een rechtsaffer langs het werkterrein van bouwer Strukton. Automobilisten kunnen tot die tijd terecht bij het milieuperron aan de Van Hasseltkade of bij milieupark Het Rondeel.

Milieuperron

Bouwen aan Loods 5 (zijde Frontensingel)

In de voormalige fabrieksgebouwen langs de Frontensingel opent eind 2018 Loods 5 de deuren. Inmiddels is – waar nodig – gesloopt en het opbouwen en restaureren van de oude panden begonnen. Aan de zijde van het Petrus Regoutplein brengt de bouwer momenteel funderingspalen aan voor een nieuwbouwdeel. Medio juni zitten de funderingspalen in de grond en wordt een begin gemaakt met de aanleg van de feitelijke fundering. Na de bouwvak – eind augustus gaat de bouwer verder met de opbouw van het casco voor het nieuwbouwdeel. Het casco bestaat uit stalen balken met betonelementen en wordt als een bouwpakket ter plekke in elkaar gezet.

Loods 5 - klein

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door de inzet van machines en materieel. Maar ook door stof en een toename van (bouw)verkeer in de buurt. Woningen en voordeuren blijven gewoon bereikbaar.

werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, kan er ook op zaterdagen worden doorgewerkt.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op met het Infocentrum Belvédère. Het Infocentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 043 – 350 14 60. U kunt uw vraag of melding ook per e-mail doorsturen naar sphinxkwartier@maastricht.nl. Komt u liever even langs? Geen probleem: u vindt het Infocentrum aan het Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé. Het Infocentrum is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Kijk hier voor een overzicht van de verschillende (bouw)projecten in het Sphinxkwartier.

Fotografie: Fred Berghmans. Luchtfoto: John Boon

 

Één reactie op “Bouwen aan het #Sphinxkwartier”

  1. Sphinxkwartier | Belvédère

    [...] het stadscentrum. Toch is deze parkeerlocatie tijdelijk van aard. In de komende jaren wordt het terrein langzaam maar zeker gevuld door woningbouw. Kortom: het Sphinxkwartier is volop in [...]