Bouwen aan het #Sphinxkwartier

Actuele werkzaamheden Sphinxterrein (zijde Maagdendries)

Stand van zaken: 7 juni 2018

Op de zuidzijde van het binnenterrein van de Sphinx (aan de Maagdendries) vinden momenteel verschillende werkzaamheden plaats. Het gaat hier om het gereed maken van het terrein voor de aanleg van woningen en de bouw van een garage. Op deze pagina informeren wij u over de actuele werkzaamheden die plaats vinden in dit gebied. Meer informatie over de verschillende woningbouwprojecten die na de zomer van 2018 starten vindt u hier.

Sloop muur fabrieksterrein

In de afgelopen weken zijn grote delen van de oude fabrieksmuur aan de kant van de Maagdendries gesloopt. De stenen zijn opgeslagen en worden schoongebikt voor hergebruik in de toekomstige bebouwing op het Sphinxterrein. Aan de kant van de Frontensingel blijft de oude muur (grotendeels) staan. Hier realiseren we wel enkele doorgangen, zodat voetgangers en (brom)fietsers straks gemakkelijk van P-Cabergerweg en/of Frontensingel verder kunnen wandelen richting Sphinxkwartier en/of stadscentrum (en andersom).

nb-7994 - klein

Herinrichting tussen Achter de Barakken en P-Sphinx (Pikeursbaan)

Sinds begin juni wordt het terrein tussen P-Sphinx en Achter de Barakken – de toekomstige Pikeursbaan – onder handen genomen. Asfalt is weggebroken en grond uitgezeefd en de komende weken gaan de werkzaamheden verder met sloop van een muur en afdak. Enkele bomen (de bomen met klimopbegroeiing) worden gekapt. Voor en tijdens de kap is er steeds aandacht voor flora en fauna. Van eind juni tot in de loop van september wordt er vervolgens gewerkt aan de riolering.

Planning op hoofdlijnen

De huidige werkzaamheden lopen door tot eind juli. Naast de sloop van de muur wordt het terrein gereed gemaakt voor bebouwingen op een aantal plekken rioleringen aangelegd. In september wordt op het zuidelijke deel van de parkeerplaats het asfalt weggebroken. Vervolgens gaan de werkzaamheden ondergronds verder met de bouw van een parkeergarage. Zodra de parkeergarage gereed is gaat bovengronds de bouw van nieuwe woningen van start. De eerste woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd. Het totale bouwproject loopt door tot en met 2021. Kijk voor meer info op wonen in het Sphinxkwartier.

sphinxterrein juni 2018 - foto John Boon

Verhuizing milieuperron

Het milieuperron aan de Maagdendries moet plaats maken voor de sloop- en bouwwerkzaamheden. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in de omgeving. Omwonenden kunnen tot die tijd terecht bij het milieuperron aan de Maasboulevard/Bassin, aan de Pierre Kerstenstraat of bij milieupark Het Rondeel..

Bouwen aan Loods 5 (zijde Frontensingel)

In de voormalige fabrieksgebouwen langs de Frontensingel opent eind 2018 Loods 5 de deuren. Inmiddels is – waar nodig – gesloopt en het opbouwen en restaureren van de oude panden begonnen. Aan de zijde van het Petrus Regoutplein brengt de bouwer momenteel funderingspalen aan voor een nieuwbouwdeel. Medio juni zitten de funderingspalen in de grond en wordt een begin gemaakt met de aanleg van de feitelijke fundering. Na de bouwvak – eind augustus gaat de bouwer verder met de opbouw van het casco voor het nieuwbouwdeel. Het casco bestaat uit stalen balken met betonelementen en wordt als een bouwpakket ter plekke in elkaar gezet.

Loods 5 - klein

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door de inzet van machines en materieel. Maar ook door een toename van (bouw)verkeer in de buurt. Woningen en voordeuren blijven gewoon bereikbaar.

werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, kan er ook op zaterdagen worden doorgewerkt.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op met het Infocentrum Belvédère. Het Infocentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 043 – 350 71 60. U kunt uw vraag of melding ook per e-mail doorsturen naar sphinxkwartier@maastricht.nl. Komt u liever even langs? Geen probleem: u vindt het Infocentrum aan het Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé. Het Infocentrum is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Kijk hier voor een overzicht van de verschillende (bouw)projecten in het Sphinxkwartier.

Fotografie: Fred Berghmans. Luchtfoto: John Boon