Bouwen aan het #Sphinxkwartier

Actuele werkzaamheden Sphinxterrein (zijde Maagdendries)

Stand van zaken: 2 oktober 2018

In de afgelopen maanden is het zuidelijke deel van het Sphinxterrein klaar gemaakt voor de bouw van woningen en een bijbehorende parkeergarage. Via deze pagina houden we u op de hoogte voer actuele werkzaamheden. Meer informatie over de verschillende woningbouwprojecten die omstreeks september 2018 starten vindt u hier.

Download hier een presentatie die werd gegeven tijdens een infoavond op dinsdag 3 juli 2018.

Eén bouwterrein, drie bouwers

Voor de bouw van nieuwe woningen en appartementen op het Sphinxterrein zijn momenteel drie verschillende aannemers aan zet: Bouwbedrijven Jongen, Laudy Bouw & Ontwikkeling en Smeets Bouw. Samen stemmen ze de werkzaamheden op elkaar af zodat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Omwonenden zijn per brief geinformeerd over de actuele planning en verdere communicatie.

 

Sphinxterrein

Muur fabrieksterrein

Aan de kant van de Maagdendries is een groot deel van de oude muur gesloopt om plaats te maken voor de werkzaamheden. De stenen zijn opgeslagen en worden schoongebikt voor hergebruik in de toekomstige bebouwing op het Sphinxterrein. Aan de kant van de Frontensingel blijft de oude muur (grotendeels) staan. Via enkele doorgangen kunnen voetgangers en (brom)fietsers straks gemakkelijk van P-Cabergerweg en/of Frontensingel verder wandelen richting Sphinxkwartier en/of het stadscentrum (en andersom).

Herinrichting tussen Achter de Barakken en P-Sphinx (Pikeursbaan)

Het terrein tussen P-Sphinx en Achter de Barakken – de toekomstige Pikeursbaan – is flink onder handen genomen. Asfalt is weggebroken, grond uitgezeefd en de kleine bouwwerken op het terrein achter de Andrieskapel gesloopt. Enkele bomen (de bomen met klimopbegroeiing) zijn gekapt, steeds met aandacht voor flora en fauna. Vervolgens zijn nieuwe rioolaansluitingen gemaakt op de bestaande riolering in de Maagdendries/Achter de Barakken.

Grondwerk binnen het Sphinxterrein (2 oktober 2018)

In de afgelopen maanden hebben de bouwers een forse (bouw)put uitgegraven binnen het Sphinxterrein. Aan een groot deel van de bouwputgrond is kalk toegevoegd voor extra stabiliteit. Volgens huidige planning wordt donderdag 4 oktober het laatste deel van de put bekalkt. Stofoverlast is tijdens de werkzaamheden niet uitgesloten.

IMG_1300

Funderingen voor de nieuwbouw (2 oktober 2018)

Firma Jacbo is begonnen met het aanbrengen van funderingspalen, zogenaamde mortelschroefpalen. De palen worden rechtstreeks in de grond geschroefd met behulp van een boor met holle kern. De boor duwt de grond weg, terwijl tegelijkertijd beton wordt gestort. Als hangt firma Jacbo stalen wapening af in het beton. Zo ontstaat een stevige funderingspaal van gewapend beton. De bouwmethode is zo goed als hindervrij en bij uitstek geschikt voor bouwen in een dicht bevolkte stedelijke omgeving. Firma Jacbo gaat de komende weken volop door met het boren van funderingspalen.

IMG_1306

Torenkranen in aantocht (2 oktober 2018)

Na aanbrengen van de funderingspalen gaan de bouwers verder met de opbouw van funderingen en grondwerk. Tegelijkertijd wordt de komst van een eerste torenkraan voorbereid. Naar verwachting komt torenkraan nummer 1 medio november aan in Maastricht. Uiteindelijk komen er vier torenkranen die samen de komende jaren de skyline van het Sphinxkwartier domineren.

De eerste woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd. Het totale bouwproject loopt door tot en met 2021. Kijk voor meer info op wonen in het Sphinxkwartier.

sphinxterrein juni 2018 - foto John Boon

 

Bouwen aan Loods 5 (zijde Frontensingel)

In de voormalige fabrieksgebouwen langs de Frontensingel opent Loods 5 in de eerste helft van 2019 de deuren. Inmiddels is – waar nodig – gesloopt en het opbouwen en restaureren van de oude panden begonnen. Het voet- en fietspad aan de Frontensingel wordt voorlopig ingenomen door een steiger. Zodra de steiger niet meer nodig is, wordt het voet- en fietspad weer netjes bestraat. Aan de kant van het Petrus Regoutplein is het casco-nieuwbouwdeel grotendeels opgebouwd.  De nieuwbouw bestaat uit stalen balken met betonelementen en wordt als een bouwpakket ter plekke in elkaar gezet.

Loods 5 - klein

Hinder voor omwonenden

Omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door de inzet van machines en materieel. Maar ook door stof en een toename van (bouw)verkeer in de buurt. Woningen en voordeuren blijven gewoon bereikbaar.

werktijden

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, kan er ook op zaterdagen worden doorgewerkt.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op met het Infocentrum Belvédère. Het Infocentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 043 – 350 14 60. U kunt uw vraag of melding ook per e-mail doorsturen naar sphinxkwartier@maastricht.nl. Komt u liever even langs? Geen probleem: u vindt het Infocentrum aan het Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé. Het Infocentrum is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.

 

Kijk hier voor een overzicht van de verschillende (bouw)projecten in het Sphinxkwartier.

Fotografie: Communicatie Belvédère (foto midden), overige foto’s Fred Berghmans. Luchtfoto: John Boon

 

Één reactie op “Bouwen aan het #Sphinxkwartier”

  1. Sphinxkwartier | Belvédère

    [...] het stadscentrum. Toch is deze parkeerlocatie tijdelijk van aard. In de komende jaren wordt het terrein langzaam maar zeker gevuld door woningbouw. Kortom: het Sphinxkwartier is volop in [...]