Bouwen aan het #Sphinxkwartier

Actuele werkzaamheden Sphinxterrein (zijde Maagdendries)

Update: 11 februari 2019

In de zomer van 2018 is het zuidelijke deel van het Sphinxterrein klaar gemaakt voor de bouw van woningen en een bijbehorende parkeergarage. Via deze pagina houden we u op de hoogte voer actuele werkzaamheden. Meer informatie over de verschillende woningbouwprojecten vindt u hier. Bekijk hier een beknopte presentatie van de verschillende bouwprojecten.

Eén bouwterrein, drie bouwers

Voor de bouw van nieuwe woningen en appartementen op het Sphinxterrein zijn drie verschillende aannemers aan zet: Bouwbedrijven Jongen, Laudy Bouw & Ontwikkeling en Smeets Bouw. Samen stemmen ze de werkzaamheden op elkaar af zodat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden. Omwonenden zijn per brief geinformeerd over de actuele planning en verdere communicatie.

Luchtfoto Sphinxterrein - klein

Muur fabrieksterrein (update 10 december 2018)

Aan de kant van de Maagdendries is in de zomer van 2018 een groot deel van de oude muur gesloopt om plaats te maken voor de werkzaamheden. De stenen zijn opgeslagen en worden schoongebikt voor hergebruik in de toekomstige bebouwing op het Sphinxterrein. Aan de kant van de Frontensingel blijft de oude muur (grotendeels) staan. Via enkele doorgangen kunnen voetgangers en (brom)fietsers gemakkelijk van P-Cabergerweg en/of Frontensingel verder wandelen richting Sphinxkwartier en/of het stadscentrum (en andersom). Eén doorgang is inmiddels in gebruik voor en door bouwverkeer, een tweede doorgang – naast het Brikkegebouw – is open voor voetgangers.

Sphinxterrein: update 6 februari 2019

Van onder- naar bovengronds

Binnen het Sphinxterrein is het betonwerkvoor de parkeergarages intussen ver gevorderd. De komende maanden is en blijft  het vooral betonwerk wat de klok slaat. Betonmixers rijden dan ook af en aan. Bouwmaterialen worden binnen het bouwterrein aan- en afgevoerd met behulp van vier torenkranen.

Bouwen aan het Sphinxkwartier

Dag- en nachtwerk? update 10 december 2018

Omwonenden moeten tijdens de ruwbouwfase rekening houden met (incidenteel) nachtwerk. Betonnen vloeren moeten namelijk binnen enkele uren na stort ‘gevlinderd’ worden. Vlinderen is vergelijkbaar met het boenen van een vloer. Door een betonnen vloer binnen korte tijd na stort te vlinderen verbetert de structuur en het waterafstotend vermogen van beton. De tijdspanne waarbinnen het vlinderen kan worden uitgevoerd is krap: de bouwers moeten aan de slag zodra de vloer beloopbaar is. Afhankelijk van het tijdstip van stort en tijd van het jaar betekent dit dat het vlinderen pas in de avond- of nachturen kan plaatsvinden. Omdat ‘s avonds en ‘s nachts minder verkeer op weg is, is het mogelijk dat het geluid van het vlinderen binnenshuis hoorbaar is. Tegelijkertijd moeten de bouwers de werklocatie tijdens avond- en nachtwerk goed verlichten. Bouwlampen worden uiteraard zoveel als mogelijk op het werkterrein gericht. Wilt u de werkzaamheden steeds volgen? Dat kan via een live webcamverbinding.

Sphinxterrein
Blok 3 en 4
Sphinxtuin: wanden en vloeren – update 11 februari 2019

Bij het CPO-project Sphinxtuin heeft firma Smeets Bouw holle wanden geplaatst waardoor de contouren van de nieuwbouw nu goed zichtbaar zijn. Tot aan de kerstvakantie gaan de werkzaamheden verder met betonstorten voor kolommen en wanden, aangevuld met het leggen van zogenaamde breedplaatvloeren. Begin 2019 worden de betonnen vloeren gestort.

DJI_0001

Blok 2
Les Mouleurs: beton en vlinderen – update 10 december 2018

Firma Laudy Bouw & Ontwikkeling houdt een stevig tempo aan bij de nieuwbouw van het tweede CPO-project ‘Les Mouleurs‘. Vanaf maandag 17 december start de stort van de betonnen vloeren. Afhankelijk van de voortgang van de stort en bijbehorende droogtijd, is het mogelijk dat de bouwers ‘s avonds of ‘s nachts doorwerken om de betonnen vloeren te vlinderen.

Blok 5, 6 en 7
Wonen in het Sphinxkwartier – update 10 december 2018

Bouwbedrijven Jongen heeft de grootste klus binnen het Sphinxterrein. Maar liefst drie appartementencomplexen worden de komende jaren door de bouwer neergezet. De opbouw van kelder(buiten)wanden is intussen in volle gang en wordt gevolgd door de opbouw van de wanden van trappenhuizen en liften. Bij Bouwbedrijven Jongen start de stort van de eerste vloerdelen idinsdag 15 januari. Naar verwachting volgen dinsdag 29 januari en donderdag 7 februari opnieuw betonstorten.. De eerste woningen worden naar verwachting in 2019 opgeleverd. Het totale bouwproject loopt door tot en met 2021. Kijk voor meer info op wonen in het Sphinxkwartier.

sphinxterrein juni 2018 - foto John Boon

 

Bouwen aan Loods 5 (zijde Frontensingel)

In de voormalige fabrieksgebouwen langs de Frontensingel opent Loods 5 in de eerste helft van 2019 de deuren. Inmiddels is – waar nodig – gesloopt en het opbouwen en restaureren van de oude panden in volle gang.  Aan de kant van het Petrus Regoutplein is het casco-nieuwbouwdeel grotendeels opgebouwd.  De nieuwbouw bestaat uit stalen balken met betonelementen en is als een bouwpakket ter plekke in elkaar gezet. De gevel is afgewerkt met bakstenen zodat deze mooi aansluit op de overige bebouwing rondom het Petrus Regoutplein.

Loods 5 - klein

Hinder voor omwonenden – update 10 december 2018

Omwonenden moeten rekening houden met geluidshinder door de inzet van machines en materieel. Maar ook door stof en een toename van (bouw)verkeer in de buurt. Incidenteel avond- of nachtwerk is niet uitgesloten. Dat geldt met name al betonnen vloeren moeten worden afgewerkt (vlinderen).

werktijden – update 10 december 2018

Werkdagen zijn van maandag tot en met vrijdag, dagelijks van 07.00 tot 17.00 uur. Als de planning in het gedrang komt, kan er ook op zaterdagen worden doorgewerkt. Na afloop van betonstorten is avond- of nachtwerk niet uitgesloten.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of wilt u een melding doorgeven? Neem dan contact op met het Infocentrum Belvédère. Het Infocentrum is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 043 – 350 14 60. U kunt uw vraag of melding ook per e-mail doorsturen naar sphinxkwartier@maastricht.nl. Komt u liever even langs? Geen probleem: u vindt het Infocentrum aan het Fenikshof 1, ingang via de Penitentenpoort tussen UNU-MERIT en Pathé. Het Infocentrum is op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur.   Kijk hier voor een overzicht van de verschillende (bouw)projecten in het Sphinxkwartier. Fotografie: Communicatie Belvédère (foto midden), overige foto’s Fred Berghmans. Luchtfoto: John Boon

Één reactie op “Bouwen aan het #Sphinxkwartier”

  1. Sphinxkwartier | Belvédère

    [...] het stadscentrum. Toch is deze parkeerlocatie tijdelijk van aard. In de komende jaren wordt het terrein langzaam maar zeker gevuld door woningbouw. Kortom: het Sphinxkwartier is volop in [...]