Besluitvorming planontwikkeling Belvédère

In januari 2013 heeft de gemeenteraad van Maastricht het ambitiedocument ‘Het Antwoord van de Sphinx’ vastgesteld. Dit document beschrijft de nieuwe aanpak en strategie bij de ontwikkeling van het Belvédèregebied. Met de raad is de afspraak gemaakt dat we ze jaarlijks voor de zomer uitvoerig informeren over de stand van zaken van de gebiedsontwikkeling (terugblik en vooruitblik) en het verloop van de grondexploitatie (grex).

Via onderstaande links kunt u de relevante raadsvoorstellen vanaf 2013 openen:

2019 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2018 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2017 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2016 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2015 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2014 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

2013 – Stand van zaken planontwikkeling Belvédère inclusief actualisatie grex

22 januari 2013 – vastgesteld ambitiedocument ‘Antwoord van de Sphinx’

 

Disclaimer:
Naast bovenstaande algemene raadsvoorstellen over Belvédère worden met regelmaat ook separate voorstellen over deelontwikkelingen binnen het Belvédèregebied voorgelegd aan de gemeenteraad van Maastricht. Deze raadsvoorstellen vindt u terug in het Raadsinformatiesysteem.