Geen beroepsprocedure tegen The Student Hotel

De Samenwerkende Hoteliers Maastricht (Sahot) en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) zien af van de beroepsprocedure tegen de binnenplanse afwijking van het bestemmingsplan die is verleend aan The Student Hotel. De Sahot en KHN hebben met The Student Hotel gesproken over het gebruik van de hotelkamers. Op basis hiervan hebben Sahot en KHN besloten om het beroep in te trekken. Deze ontwikkeling wordt gesteund door alle betrokken partijen inclusief de Belvédère Wijkontwikkelingsmaatschappij BV en de Gemeente Maastricht.

Verbouwing gestart
Met het intrekken van het beroep staat niks de komst van The Student Hotel nog in de weg. De verbouwing van het Eiffelgebouw en de inbouw The Student Hotel zijn in september 2016 van start gegaan. Wanneer alles volgens planning loopt is na de zomer van 2017 de verbouwing gereed en opent The Student Hotel zijn deuren in het Eiffelgebouw.

Wilt u meer weten over het cascoherstel van het Eiffelgebouw en van het concept van The Student Hotel? Dan bent u op dinsdag 22 november om 15.00 uur van harte welkom in de Pathébioscoop. In een publieke bijeenkomst wordt het cascoherstel en het concept van The Student Hotel toegelicht.