Belvédère in beeld

Onder de overkoepelende naam ‘Belvédère Maastricht’ verandert er veel in en om Maastricht-West. Zo ontwikkelt het Sphinxkwartier zich steeds meer tot een bruisend en creatief stadsdeel waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dat is mede dankzij het nieuwe Noorderbrugtracé dat begin 2019 gereed is.  Eind 2018/begin 2019 gaat het nieuwe Frontenpark open voor wandelaars. Voorbereidend daarop worden de oude vestingmuren in de Lage Fronten (groten)deels opgeknapt om verder verval tegen te gaan. Aan de randen van het Frontenpark – in Het Radium – heeft zich een dynamische groep jonge ondernemers gevestigd. De Gamma heeft een paar jaar geleden een vestiging bij de Belvédèrelaan geopend en krijgt in 2018 gezelschap van de Praxis. Kortom: Belvédère verandert voortdurend! Via onze Flickraccount kunt u de ontwikkelingen op de voet volgen.